AUTOSERVIS CINDRIĆ

Prijava i procjena šteta


Uspješno surađujemo sa svim osiguravajućim kućama, a za osiguravajuću kuću Allianz možete kod nas prijaviti šteteu i obaviti procjenu štete na Vašem vozilu.KONTAKT

AUTOSERVIS CINDRIĆ
Slavonska 26, 44000 Sisak
Pavo Cindrić, vlasnik

Tel: 044/570 857, 571 996
Fax: 044/571 997
Mob: 091/4570 886
OIB: 05731141045
E-mail: Autoservis-cindric@sk.t-com.hr


Valid XHTML 1.0 Transitional    powered by lakiCMS
A