AUTOSERVIS CINDRIĆ

Zamjenska vozila - GRATIS!


Tempo života je takav da je bez vozila jednostavno nemoguće sve stići. Zbog toga korisnicima naših usluga stoje na raspolaganju zamjenskavozila GRATIS sve dok traje popravak.


KONTAKT

AUTOSERVIS CINDRIĆ
Slavonska 26, 44000 Sisak
Pavo Cindrić, vlasnik

Tel: 044/570 857, 571 996
Fax: 044/571 997
Mob: 091/4570 886
OIB: 05731141045
E-mail: Autoservis-cindric@sk.t-com.hr


Valid XHTML 1.0 Transitional    powered by lakiCMS
A